Logo

Archive

Web Shop Scams

fraud01_80.png

I use this blog to name and shame fraudulent webshops that has pretended to sell expensive electronics and photographic equipment at prices too good to be true.

The scam goes like this: They advertise expensive items for sale through what looks like a regular webshop, but collect your money and never ship you the goods.


Å spå om fremtiden

crystalball_80.png

Snublet akkurat over en artikkel der Arild Haraldsen ser tilbake på noen av spådommene fra tidlig 1990-tall om fremtidens teknologi.

En av kildene ha ser på er en bok publisert i 1993 med tittelen IT neste TI, der 31 norske IT-forskere forsøker å kikke fram mot 2003. Haraldsen merker seg at ingen nevner mobiltelefoner – og bare en enslig bidragsyter tror at Internett har en framtid. Av ren beskjedenhet vil jeg ikke nevne navnet på denne bidragsyteren. :-).